Stora resurser läggs på onödig behandling av ländryggsbesvär. I en artikel publicerad av WHO har forskare gått igenom sex aktuella internationella kliniska riktlinjer för ländryggsbesvär. Man pekar på att riktlinjerna rör sig bort från ett medikaliserat omhändertagande.  För vården att kunna efterleva riktlinjerna krävs en förändring av hela vårdsystem.

https://www.who.int/bulletin/volumes/97/6/18-226050/en/?fbclid=IwAR1el__Sc0cbgnH6EP-C1pXrimskGdolKFAZbxH5tDq6QqKByVT30kxI5hE