logotype2015 english
 


Ett forum för organisationer, företag och enskilda personer

som verkar inom området rörelseorganens sjukdomar och skador.


Om föreningen Bone and Joint Medlem Länkar

Kontakt

Startsida
 
Rörelseorganens sjukdomar
Artros 5+25
Straighten up
Bevara din livslängd
Om projektet


Bone and Joint Decade (BJD)
Den internationella sammanslutningen för Rörelseorganens årtionden heter "Bone and Joint Decade" (BJD) och har webbadress: http://bjdonline.org/


På 2010 års konferens antogs en ny strategisk plan för tiden 2010-2020
Ladda ner Strategic Action Plan här

"News letter"
BJD ger kontinuerligt ut Infoletters med senaste nytt
Senaste "Infoletter"
Senaste Newsletter

Ny hemsida för brukar- och patientföreningar
BJD Pals: Bone and Joint Decade Patient Advocate Leaders.

 

 
bone and joint
fys Fysioterapeuterna
LKR Legitimerade Kiropraktorers
Riksorganisation
Reumat Reumatikerförbundet
FSA Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
SRF Svenska Reumatologisk Förening
Swe Svenskt ReumaForum
SSF Svensk
Sjuksköterskeförening
 

 

Föreningen Rörelseorganens Årtionde
epostlänk
adress c/o Reumatikerförbundet, Box 6240 102 34 Stockholm