Omhändertagande av rörelseorganens sjukdomar, presentation av professor Birgitta Öberg

Alliansen för Rörelseorganens sjukdomar (ARoS) har kallat till årsmöte onsdagen den 20 februari
kl 14.45-15.30. Plats: Reumatikerförbundets kansli, Hälsingegatan 43 i Stockholm.
Innan årsmötet ges möjligheten att lyssna till en av Sveriges främsta forskare inom rörelseorganens sjukdomar.

Professor Birgitta Öberg kommer att ge en presentation om omhändertagande av rörelseorganens sjukdomar. Birgitta var medförfattare till den artikelserie om ryggbesvär som publicerades i The Lancet
under våren 2018. Serien har fått stor internationell uppmärksamhet och även omskrivits av svenska vetenskapsjournalister. Hur ska utmaningen med med ryggbesvär och andra besvär från rörelseorganen mötas? Vilka förändringar är nödvändiga på såväl samhälls-, styrnings- som behandlarnivå?

Presentationen hålls kl. 13.00-14.30.

För närmare information kontakta Tobias Lauritsen, tobias.lauritsen@lkr.se eller info@rorg.se

Kostnaderna för Rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012

Rörelseorganens sjukdomar är bland de största folksjukdomarna runt om i världen. I Sverige är rörelseorganens sjukdomar den vanligaste orsaken till ohälsa och sjukfrånvaro och detta ger i sin tur upphov till stora samhällsekonomiska kostnader.

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) har på uppdrag av Alliansen för Rörelseorganens sjukdomar och Reumatikerförbundet gjort denna studie över samhällets kostnader för rörelseorganens sjukdomar. Med hjälp av svenska data och skattningar baserade på publicerade studier har författaren beräknat kostnader både i sjukvården och som produktivitetsförluster på grund av rörelseorganens sjukdomar för år 2012.

Läs rapporten