logotype2015 english
 


Ett forum för organisationer, företag och enskilda personer

som verkar inom området rörelseorganens sjukdomar och skador.


Om föreningen Bone and Joint Medlem Länkar

Kontakt

Startsida
 
Rörelseorganens sjukdomar
Flyer
Straighten up
Bevara din livslängd
Om projektet


Alliansen för Rörelseorganens Sjukdomar, AROS

AROS är ett forum för organisationer, företag och enskilda personer inom området rörelseorganens sjukdomar och skador i Sverige och med ett internationellt samarbete, särskilt med världskampanjen The Bone and Joint Decade.

Fokus är särskilt riktat mot

röd Reumatiska sjukdomar
röd Ryggskador/sjukdomar
röd Benskörhet
röd Smärta i rörelseapparaten


 

Årsmöte
Årsmötet hölls 25 februari på Reumatikerförbundets kansli i Stockholm.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015 och godkände verksamhetsberöttelse inkl resultat-och balansräkning, samt antog verksamhetsplan och budget för 2016.

Till styrelse valdes
Tobias Lauritsen, LKR ordförande
Beryl Svanberg, Reumatikerförbundet, vice ordförande*
Agneta Staaf Fysioterapeuterna
Bo Ringertz, Svensk Reumatologisk Förening
Britt-Marie Nyhäll Wåhlin Svensk Reumatologisk Förening
Mathilda Björk, Sveriges Arbetsreapeuter, nyval

Lars Lidgren, professor i Ortopedi, Lund
*Tommy Olsson har under året inträtt istället för Beryl Svanberg

Verksamhetsberätteelse 2015
Resultat och Balansräkning 2015
Verksamhetsplan 2016
budget 2016
"Kostnaderna för Rörelseorganens sjukdomar i Sverige 2012"
"Rörelseorganens sjukdomar är bland de största folksjukdomarna runt om i världen. I Sverige är rörelseorganens sjukdomar den vanligaste orsaken till ohälsa och sjukfrånvaro. Detta ger i sin tur upphov till stora samhällsekonomiska kostnader.
Denna rapport, som tagitsfram på uppdrag av föreningen med bidrag från Reumatikerförbundet, syftar till att beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna för rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012."
Läs Rapporten


 
bone and joint
LKR Legitimerade Kiropraktorers
Riksorganisation
Reumat Reumatikerförbundet
FSA Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
F
Fysioterapeuterna
SRF Svensk
Reumatologisk Förening
Swe Svenskt ReumaForum
SSF Svensk Sjuksköterskeförening

 

Alliansen för Rörelseorganens sjukdomar
epostlänk
adress c/o Reumatikerförbundet, Box 6240 102 34 Stockholm