logotype2015 english
 


Ett forum för organisationer, företag och enskilda personer

som verkar inom området rörelseorganens sjukdomar och skador.


Om föreningen Bone and Joint Medlem Länkar

Kontakt

Startsida
 
Rörelseorganens sjukdomar
Flyer
Artros 5+25
Straighten up
Bevara din livslängd
Om projektet


Medlemskap
Föreningen vänder sig till organisationer,
företag och enskilda personer som på olika sätt
arbetar med att förbättra situationen för dem som har eller
riskerar att få sjukdomar eller skador i rörelseorganen.

Jag /vi vill bli medlem i Alliansen för Rörelseorganens sjukdomar

Efter att du/ni skickat in denna begäran sänds en faktura till den adress som lämnats på detta formulär. 
bone and joint
fys Fysioterapeuterna
LKR Legitimerade Kiropraktorers
Riksorganisation
Reumat Reumatikerförbundet
FSA Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
SRF Svenska Reumatologisk Förening
Swe Svenskt Reuma Forum
SSF  
 

Alliansen för Rörelseorganens sjukdomar
epostlänk
adress c/o Reumatikerförbundet,Box 6240 102 34 Stockholm,