logotype2015 english
 


Ett forum för organisationer, företag och enskilda personer

som verkar inom området rörelseorganens sjukdomar och skador.


Om föreningen Bone and Joint Medlem Länkar

Kontakt

Startsida
 
Styrelse
Verksamhetsplan 2016
Stadgar
Folder
MedlemsskapAlliansen för Rörelseorganens sjukdomar, AROS
är föreningen där alla vill vara med som på olika sätt arbetar med att förbättra situationen för dem som har eller riskerar att få sjukdomar eller skador i rörelseorganen.

För att nå framgång ska föreningen vara brett sammansatt av medlemmar från organisationer, myndigheter, företag och enskilda medlemmar. Föreningen ska vara aktiv, kompetent, samarbetsvillig och flexibel.

ARS skall vara ett forum för organisationer, företag och enskilda personer för frågor inom området rörelseorganens sjukdomar och skador i Sverige och med ett internationellt samarbete, särskilt med världskampanjen the Bone and Joint Decade
 
bone and joint
LKR Svenska
Kiropraktorers
Riksorganisation
fysioterap Fysioterapeuterna
Reumat Reumatikerförbundet
FSA Förbundet Sveriges
Arbetsterapeuter
SRF Svenska Reumatologisk Förening
Swe Svenskt Reuma Forum
SSF Svensk
Sjuksköterskeförening

 

Alliansen för Rörelseorganens sjukdomar
info@rorg.se
adress c/o Reumatikerförbundet, Box 6240 102 34 Stockholm