logotype2015 english
 


Ett forum för organisationer, företag och enskilda personer

som verkar inom området rörelseorganens sjukdomar och skador.


Om föreningen Bone and Joint Medlem Länkar

Kontakt

Startsida
 
Rörelseorganens sjukdomar
Artros 5+25
Straighten up
Bevara din livslängd


Projektet Rörelseorganens Årtionde pågick mellan maj 2006 och juni 2009 och finansierades av Allmäna Arvsfonden.

Syftet med projektet var
att förbättra situationen för dem som har eller riskerar att få sjukdomar eller skador i rörelseorganen genom att öka kunskap och medvetenhet om åkommor som drabbar leder, skelett och muskler.

Målsättning var
Öka insikten om kostnaderna för sjukdomar och skador i rörelseorganen
Verka för att minska rörelseorganens sjukdomar och skador genom informationskampanjer..
Arbeta för utökad utbildning om rörelseorganens sjukdomar och skador
Stimulera forskningsinsatser om rörelseorganens sjukdomar och traumatologi
Arbeta för förbättrade förebyggande åtgärder och behandling av rörelseorganens sjukdomar och skador
Stärka patientens ställning gentemot vården
Aktiviteter

Övrigt
Häftet "Artros 5+25" blev mycket väl emottaget. Häftet är nu omarbetat och fionns att rekvivvera hos Reumatikerförbundet. 
bone and joint
fys Fysioterapeuterna
LKR Legitimerade Kiropraktorers
Riksorganisation
Reumat Reumatikerförbundet
FSA Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
SRF Svenska Reumatologisk Förening
Swe Svenskt Reuma Forum
SSF Svensk
Sjuksköterskeförening
 

 

Föreningen Rörelseorganens Årtionde
epostlänk
adress c/o Reumatikerförbundet, Box 6240 102 34 Stockholm