Rapporter & Statistik

Rörelseorganens sjukdomar drabbar flest och kostar mest. Har finner du svenska och internationella rapporter som visar på omfattningen av besvären men även pekar på flera lösningar.