Rörelseorganens sjukdomar drabbar flest och kostar mest – men de kan motverkas!

Alliansen för Rörelseorganens sjukdomar, AROS, är en förening som består av patientföreningar och professionsförbund inom hälso- och sjukvården. Syftet är att bidra med en helhetssyn på rörelseorganens sjukdomar och minska dess konsekvenser och kostnader för individ och samhälle.

Föreningens arbete ingår i en internationell kampanj, Global Alliance for Musculoskeletal Health, stödd av FN och WHO. Sammanlagt representerar AROS i Sverige drygt 70 000 medlemmar inom organisationerna: Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, Fysioterapeuterna, Reumatikerförbundet, Svensk Reumatologisk Förening, Svenskt ReumaForum och Svensk sjuksköterskeförening.


Styrelse 2019

Tobias Lauritsen
Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, ordförande

Tommy Olsson
Reumatikerförbundet, vice ordförande

Maria Bergström
Sveriges Arbetsterapeuter

Carina Bååth
Svensk sjuksköterskeförening

Marina Carlsson
Personskadeförbundet RTP

Cecilia Fridén
Fysioterapeuterna

Milad Rizk
Svensk Reumatologisk Förening