Rörelseorganens sjukdomar är bland de största folksjukdomarna runt om i världen. I Sverige är rörelseorganens sjukdomar den vanligaste orsaken till ohälsa och sjukfrånvaro och detta ger i sin tur upphov till stora samhällsekonomiska kostnader.

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) har på uppdrag av Alliansen för Rörelseorganens sjukdomar och Reumatikerförbundet gjort denna studie över samhällets kostnader för rörelseorganens sjukdomar. Med hjälp av svenska data och skattningar baserade på publicerade studier har författaren beräknat kostnader både i sjukvården och som produktivitetsförluster på grund av rörelseorganens sjukdomar för år 2012.

Läs rapporten