Rapporter & Statistik

Rörelseorganens sjukdomar drabbar flest och kostar mest. Har finner du svenka och internationellarapporter som visar på omfattningen av besvären men även pekar på flera lösningar.